Preparati za mršavljenje

Apsorberi masti - hitosan, pektini, orlistat

Hitosan iz ljušture raka i pektin iz jabuke imaju sposobnost vezivanja masti i njihove eliminacije iz organizma. Hitosan se ne resorbuje u krvotok, tako da nema energetsku vrednost u nutritivnom smislu - bez obzira na količinu unetu u organizam, kalorijska vrednost ostaje ravna nuli.

Hitosan, dakle, ostaje raspoloživ za vezivanje masti sve vreme dok se hrana nalazi u želucu (1,5 do 2 sata). Orlistat - xenical, jedini registrovan kao lek koji služi za smanjenje kilograma, apsorbuje masti u digestivnom traktu sprečavajući njihovo unošenje u organizam. Na taj način dolazi do trošenja postojećih masnih naslaga. Ovaj lek je delotvoran kod pacijenata čija je ishrana bogata mastima. U slučaju da držite neku redukcionu dijetu, sa smanjenim sadržajem masti, ili voćnu dijetu nema potrebe za ovim lekom. Ukoliko se uzima mesecima bez prekida, može da dovede do nedostatka liposolubilnih vitamina u organizmu.